r2 Kommunikation | Case: Cleanpipe
intro

19 Maj Cleanpipe

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA – Avlopp, Vatten och Avfall. Företaget hette tidigare Allsugning, men efter ett antal bolagsköp breddades verksamheten och en ny bolagsprofil behövde tas fram. Resultatet blev en total make-over med ett helt nytt namn som dragplåster – Cleanpipe! Ett beskrivande namn som klingade större och modernare än det tidigare. Företaget var på väg in i framtiden, och det nya namnet var ett stort steg i det arbetet.

grafiskmanual_omslag
grafiskmanual_inlaga

Ett nytt grafiskt program togs fram som i sin tur tog sig uttryck i nytt profilmaterial, och som kronan på verket, en helt ny design på deras viktigaste verktyg: fordonen!

visitkort_cleanpipepapperblandat
audi
klader

Det här projektet är ett bra exempel på hur man kan lyfta fram en lokal aktör till att bli ett bolag med en stark nationell prägel. Det nya namnet Cleanpipe fick en snabb spridning i och med den stora fordonsflottan.

webb