About us

About us.

Det är våra samlade erfarenheter som gör oss till ett riktigt bra team. Vi siktar högt med alla våra uppdrag och vår breda blandning av kompetenser resulterar i effektiva och kommunikativa idéer. Och mycket gör vi. Allt från varumärkesstrategier och kommunikationsplaner till visuella identiteter och digitala kampanjer.

Kompetenserna är många och erfarenheterna skilda – det gör oss till dem vi är!

our story
This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

Expertise.

strategi // koncept // kommunikationsplattform // grafisk profil // logotyp // sociala medier // webb // varumärkesarbete // kampanjer // reklam // digitalt // print // positionering // copy // content

Varumärkesstrategi.

Ditt varumärke är laddat med externa och interna uppfattningar och värderingar som avgör din framgång på marknaden. En varumärkesstrategi är en riktningsvisare, en strategi, för hur du skapar, underhåller och kommunicerar ditt varumärke för att uppnå bästa resultat. En kompass, om du så vill.

Positionering.

Ett varumärkes position utgår från kunden. Ditt varumärkes position avgör hur målgrupperna uppfattar ditt varumärke i förhållande till andra konkurrerande varumärken. En effektiv och unik varumärkesposition särskiljer ditt varumärke från konkurrenterna på ett för målgrupperna relevant sätt. Positionen gestaltas i varumärkets tonalitet med ord, färg, form och bild.

Kommunikationskoncept.

Vi lever i föränderliga och utmanande kommunikationsmiljöer. Konkurrensen om uppmärksamheten är stor, och företagens marknadsavdelningar måste därför vara kreativa, strategiska och modiga.

När vi på r2 arbetar fram kommunikationskoncept är utgångspunkten alltid en strategisk idé som kvalitetssäkrar mål och förväntat resultat. På vägen gör vi oss en tydlig bild av situationen, målgrupper, kulturen i företaget, varumärket och marknadspositionen. Konceptarbetet vidareutvecklar därefter idén så att målgruppen tar emot den, förstår och agerar. Ditt koncept blir relevant, karakteristiskt och minnesvärt.

Digital utveckling.

Kraven på ditt varumärkes digitala närvaro är idag högre än någonsin. Dina målgrupper förväntar sig en sömlös upplevelse mellan företagets analoga och digitala kommunikation. Oavsett vilken plattform du har i nuläget så hjälper vi er med det här. Genom så kallad growth marketing marknadsför vi era tjänster och produkter, alltid med mätbar effekt och ROI.

Vi utvecklar gärna relevant och effektiv digital kommunikation och marknadsföring för ditt varumärke, i nära samarbete med dig så klart.

Vi har gjort skillnad sedan 1971.

Our story.

En resa handlar dels om vad man upplever, men lika mycket om vad man tar med sig i form av erfarenheter. Vår resa började i Borås 1971, då under namnet Västgöta Annonsbyrå. Femton år senare kändes Borås för litet och flyttlasset gick till Göteborg, och namnet byttes till Rosenqvist Reklambyrå. 2003 tog andra generationens Rosenqvist över, vilket ledde till dagens r2. Vi är idag en stark och erfaren strategisk kommunikationsbyrå.

Under femtio år hinner man samla på sig nya sätt att se på saker och ting. Branschen förändras ständigt och med den även sätten att kommunicera. Vi är stolta över vår resa och de erfarenheter den gett oss. Genom att utmana och lyfta oss själva lyfter vi även våra kunder. Tillsammans gör vi skillnad!