fbpx

VMA

hemsidavma

Västkustens Mark & Asfalt AB

vmahemsida

Uppdraget.

Västkustens Mark & Asfalt AB (VMA) är ett klassiskt rejält svenskt bolag inom sin bransch. De har mycket god ordning på sina leveranser, sin personal och alla löpande uppdrag, men vissa brister inom kommunikationen och det grafiska ansiktet utåt. De hade en otydlig grafisk identitet, en inte jättesamordnad kommunikation samt oklara riktlinjer för hur man marknadsför sig.

Vi fick i uppdrag att ta fram en ny grafisk profil och kommunikativ plattform och i samband med detta även producera deras nya hemsida.

Hur gjorde vi skillnad?

VMA har idag en starkare position på sin marknad. Erbjudandet är formulerat som Ett stabilt val och det grafiska uttrycket är modernt, tydligt och har därmed lett till en större uppmärksamhet. Den interna glädjen över denna förändring går inte att underskatta. Sist men inte minst har VMA har fått en större attraktivitet vid rekrytering.

vmaprofil
symboler
vma
visitkort

Sharing is caring

000

Ansvarig projektledare

Magnus Ekberg

Projektledare

magnus@r2.se
070-842 39 40

000

Liknande case.