Hållbar kommunikation

Hållbar kommunikation
8 januari, 2020 tigerton
Hållbar kommunikation
Hållbar kommunikation

Hållbar kommunikation – vad är det?

Att leva hållbart är en naturlig del av vardagen för alla oss på r2. Vår ambition är att allt vi producerar ska ha en så liten klimatpåverkan som möjligt.

Sett ur kommunikativ synvinkel så handlar hållbarhet om långsiktighet. Om budskap som håller över tid, som skapar trygghet internt och går att utveckla.

Kampanjer har en begränsad livslängd. Är de dock baserade på en sammanhållen kommunikativ plattform håller de ihop över tid.

Vi strävar efter långa kundrelationer, eftersom vi anser att det ger ett bra resultat för båda parter. En lång relation ger oss även en god grund för att kunna skapa långsiktiga strategier.

Hos oss hittar du en samarbetspartner som blickar längre bort än nästa kampanj, som ser utveckling ur ett långsiktigt perspektiv och som erbjuder dig kommunikativa plattformar med framtiden som utgångspunkt.

Sharing is caring

000

Författare

Anders Hellstrand

Copywriter

[email protected]
072-729 06 01

Liknande artiklar.