r2B

Vårt mål är att utveckla en marknadsstrategi och kommunikationsplattform som får ert varumärke att uppfattas tydligt och bli synligt i rätt kanaler.

Vi kallar vår arbetsmodell r2 Business. Med r2B får ni den marknadsresurs och kompetens ni behöver för att organisera er inför en effektiv och hållbar marknadsföring. Det är en arbetsmodell som garanterar resultat! 

I modellen ingår alltid någon form av coaching från vår sida. Vårt mål är att i samarbete med er företagsledning och ert marknadsteam utveckla en marknadsstrategi och kommunikationsplattform som får ert varumärke att uppfattas tydligt och bli synligt i rätt kanaler.  

Jag vill samarbeta!

I grund och botten handlar allt om kommunikation, intern som extern. Om hela ditt företag har intern samsyn om vilka ni är och hur era gemensamma mål ser ut, så ökar möjligheten till framgång!

Hela bolaget ska vara med!

I många B2B-sammanhang läggs den största uppmärksamheten på vad som ska kommuniceras externt. Det är lätt att glömma att den interna kommunikationen är precis lika viktig.

Ett problem vi ofta stöter på är att kommunikationen mellan olika avdelningar inom bolaget inte fungerar optimalt, till exempel mellan sälj- och marknadsavdelningen. Visserligen jobbar ju hela företaget mot samma mål, men prioriteringarna kan skilja sig åt beroende på vad man jobbar med.

Vår r2B-modell tar hänsyn till helheten och öppnar möjligheterna för bättre intern kommunikation. Genom att tydliggöra varumärket för HELA bolaget får vi alla att arbeta åt samma håll. På så sätt kan du bättre hushålla med bolagets interna resurser.

Och det här är bara en av alla detaljer som r2B kan styra upp för dig. I grund och botten handlar allt om kommunikation, intern som extern. Om hela ditt företag har intern samsyn om vilka ni är och hur era gemensamma mål ser ut, så ökar möjligheten till framgång!

Låt oss träffas, så visar vi vad det här innebär för ert varumärke.  

r2b animation

Jag vill samarbeta!

MessengerTelefonMail

Utvalt case

 

Sharing is caring

000

Kan du inte vänta?

Ring oss så berättar vi mer!
Magnus Ekberg

Projektledare

magnus@r2.se
070-842 39 40
linkedin icon