fbpx

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet
23 oktober, 2019 tigerton

Svenskarna och internet 2019

Sociala medier

Har sociala medier blivit mindre meningsfulla?

I den senaste upplagan av Svenskarna och internet (som Internetsiftelsen lanserade i förra veckan) framgår det att endast en fjärdedel anser att deras tid på sociala medier är meningsfull. Det kan jämföras med användandet av nyhetsappar, som nästan 60 procent av användarna anser vara välanvänd tid.

– Vad innebär den här insikten för oss som marknadsförare?

Trots att svenskarna sägs tycka att deras tid på sociala medier inte är meningsfull, så anser vi ändå att det är på dessa plattformar publiken finns. Patrick Kampmann, senior strateg på Volontaire, menar att man kan betrakta många av de förflyttningar som syns i rapporten som ett resultat av att vår relation till och användning av digitala tjänster och plattformar gått in i en mogen fas.

Att svenskarna inte tycker att deras tid på sociala medier är lika meningsfull längre ser vi som ett tecken på att sociala medier blivit en etablerad vana. Det är inte längre ett aktivt val att scrolla i våra sociala medier, utan något vi gör per automatik. Eftersom publiken vi kommunicerar med via sociala medier blir mer passiv, ställs högre krav på företag att mäta det som är meningsfullt, t.ex. klick, leads, visningar och konverteringar, detta för att få bästa avkastning på sin kommunikation i sociala medier.

 

Det räcker alltså inte att enbart mäta engagemangsnivån i likes, kommentarer och delningar. I dessa sammanhang kan det vara till stor fördel för företag att ta hjälp utifrån, dels för att mäta rätt KPI:er* och lägga fram mätbara strategiska mål för sina sociala medier, men också för att ta fram meningsfull kommunikation som når ut i bruset.

Börjar antalet användare av sociala medier plana ut?

Årets rapport säger att majoriteten av internetanvändarna (hela 83 procent) använder sociala medier. Från år 2010 har det årligen skett en konstant ökning i användandet, men rapporten visar att trenden nu avstannat. Instagram och Snapchat, som tidigare vuxit stort, ligger mer eller mindre kvar på samma nivå som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat av helt, eventuellt kan vi till och med ana en nedåtgående trend.

Att användandet av sociala medier, såsom Instagram och Snapchat, avstannat behöver inte betyda att färre väljer att inte använda plattformarna. Det indikerar snarare att svenskarna redan har plattformarna och att antalet tekniskt sett inte kan öka mer. Vi är ju trots allt bara ett visst antal människor i Sverige.

*KPI = Key Performance Indicator

Källor:
Internetstiftelsen
Resumé

 

 

 

Sharing is caring

000

Författare

Sandra Rosenqvist

Projektassistent/Säljsupport

sandra@r2.se
073-094 22 57

000

Liknande artiklar.