Smått och gott om GDPR
Smått och gott om GDPR
27 april, 2018 Gabriella Bach

Smått och gott om GDPR

Det har dykt upp en ny förkortning att hålla reda på – GDPR. Den står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som kommer att gälla i hela EU från och med den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

GDPR berör alla privatpersoner, företag och organisationer. Syftet med lagen är framför allt att stärka privatpersoners personliga integritet och göra det lättare för alla att skydda sina personuppgifter.

Vad är egentligen en personuppgift?

En personuppgift är alla upplysningar som går att knyta till dig, t ex personnummer, bilder, adresser (digitala som IRL:a), telefonnummer, osv. Det här är uppgifter som du brukar dela med dig när du anmäler dig till olika register, köer, maillistor, etc.

Vad brukar personuppgifter användas till?

Personuppgifter används vid olika utskick, marknadsundersökningar, enkäter, reklam eller annan kommunikation. Vi på r2 behöver sällan samla in den här typen av uppgifter. Däremot behöver ibland våra kunder göra det. Därför är det viktigt att vi är fullt pålästa om allt som rör GDPR, för att kunna vara på tårna ifall frågor som rör den nya lagen blir aktuella.

Vad innebär GDPR för företag?

Ganska mycket, faktiskt. Alldeles för mycket för att rymmas här. Här följer dock några korta viktiga punkter:

  • Varje behandling av personuppgifter måste ha rättslig grund
  • Varje individ har rätt till uppgifterna

(Det här innebär att vem som helst har rätt att få reda på vilka uppgifter om en själv som är sparade och vad de ska användas till. Om någon begär dessa uppgifter MÅSTE företaget lämna ut dem.)

  • Rätt att bli raderad

(Om en privatperson vill få sina uppgifter raderade ur ett register ska det mycket till för att det inte ska bli så.)

  • Rätt att invända

(Om en privatperson vill avbryta användningen av sina uppgifter i marknadsföring kan hen göra det.)

För dig som vill läsa mer om GDPR rekommenderar vi att du klickar här. /länk till bra ställe./

GDPR kommer, som du säkert förstår, att förändra hur vi behandlar personuppgifter i grunden. Vi på r2 har ett ansvar i det här som vi tar på största allvar. Vårt mål är att du som samarbetar med oss ska känna dig trygg i att vi på r2 fullt inbegripna i de nya bestämmelserna.

Bara så du vet!

FÖRFATTARE

Anders Hellstrand
Copywriter
21 februari 2018

SENASTE INLÄGG

ARKIV

Arkiv

DELA 

000

Läs fler av våra inlägg