Sekretesspolicy

Personuppgifter

R2 Branding värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter. Det är R2 Brandings mål att vid alla tider följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information R2 Branding samlar in och hur denna information används. Genom att godkänna policyn på sidan vid lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

R2 Branding AB 556722-3267

Järntorget 3

413 04 Göteborg

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på sajten genom cookies. De personuppgifter som R2 Branding behandlar är: ditt namn, e-postadress, IP-nummer och eventuellt telefonnummer.


Användandet av personuppgifter

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Om hela eller delar av R2 Brandings verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

R2 Branding använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.


Skydd av personuppgifter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder – vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

R2 Branding använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.


Lagring av personuppgifter

Om du samtyckt till att vara registrerad kund och/eller nyhetsbrev hos/från R2 Branding sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund/mottagare av nyhetsbrev. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra R2 Brandings åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post.

R2 Branding vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till R2 Branding förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, adress eller namn vänligen lämna R2 Branding korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart r2.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att R2 Branding inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


Ändringar i Integritetspolicy

R2 Branding förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på sajten.


Cookies

Vad är cookies?

På R2 Brandnings webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på sajten.

Det finns två huvudtyper av cookies:

1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

2) en sessioncookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.


Hur använder vi cookies på r2.se?

R2 Branding använder cookies för att förbättra sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa sajten efter besökarens önskemål, val och intressen.

Permanenta cookies används varje gång du besöker sajten för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessioncookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av sajten.

Genom att godkänna R2 Brandings allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda R2 Brandings webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång R2 Brandings webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att ansluta dig till vårt nyhetsbrev godkänner du att vi sparar dina uppgifter för framtida utskick.