5 tips för ett starkt varumärke.

Att stärka ditt varumärke är en investering som kommer att ge utdelning på lång sikt. Ett starkt varumärke skapar lojalitet och förtroende hos kunderna, vilket kan öka både försäljning och lönsamhet.

Vill du veta hur du kan stärka ditt varumärke?

Hör av dig till vår projektledare Magnus

magnus@r2.se
070-842 39 40

1. Identitet

Genom att ge ditt varumärke en tydlig identitet, kan kunderna känna igen och relatera till det. Med en grafisk profil som innehåller logotyp, färger, typsnitt och bildspråk, skapas marknadens bild av ditt företag.

Ett exempel på varumärkesidentitet är vårt uppdrag tillsammans med Skeppsviken.

3. Positionering

Med en tydlig position förmedlar du ditt värdeerbjudande till marknaden. Genom positionering kan du skapa en plats för ditt varumärke i kundens medvetande. Därför är det viktigt att hitta en ”ledig plats” som kan bli er unika position, och på så sätt även bli den föredragna produkten eller tjänsten på marknaden.

Vi positionerade vår kund Together Tech på marknaden, bland annat genom ett helt nytt namn.

5. Konsekvent kommunikation

Att förmedla ditt varumärke på ett enhetligt sätt gör att kunder skapar en tydlig bild av ditt varumärke och underlättar igenkänning. Att vara konsekvent i sitt användande av färger, typsnitt, tonalitet och budskap skapar associationer hos kunderna.

2. Budskap

Du har några sekunder på dig att fånga läsarens intresse. Ett enkelt budskap ökar chanserna att läsaren ska stanna upp och ta till sig. Storytelling är viktigt i ett budskap. Ett personligt budskap fångar människors intresse och gör att de kommer ihåg dig. 

Läs mer om det hjärtliga budskapet vi tog fram till vår kund Hyrtoaletten!

4. Kanaler

Varje marknadskanal har sin egen inriktning och media. Rätt kanaler hjälper dig att nå ut till din målgrupp. Det kan vara allt från mässor och busshållplatser till sociala medier och sponsorskap.

Med Prevex jobbar vi både i digitala och analoga kanaler för att nå ut med rätt budskap på rätt plats. 

Allt handlar om varumärket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att ansluta dig till vårt nyhetsbrev godkänner du att vi sparar dina uppgifter för framtida utskick.